آدرس دبیرخانه : سمنان، کیلومتر ۵ جاده سمنان - دامغان، پردیس شماره ۱ دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی 

تلفن دبیرخانه : ۰۲۳۳۱۵۳۲۸۰۵

پست الکترونیک : iacc7@semnan.ac.ir 

کانال در پیام رسان ایتا : @iacc7semnan

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.