کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران برای نخستین بار در سال ۱۳95 توسط انجمن شیمی ایران و به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار گردید. از آن تاریخ به‌طور مستمر و سالانه به میزبانی یکی از دانشگاه‌های ایران برگزار می‌گردد. با درخواست گروه شیمی دانشگاه سمنان و موافقت انجمن شیمی ایران برای برگزاری این سمینار در سال ۱۴۰۳، هفتمین دوره کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران  به‌صورت بین‌المللی در تاریخ 10 لغایت 11 شهریور ماه ۱۴۰۳ به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار خواهد گردید.